Novinky z kongresu Americké diabetologické asociace 2012

Číslo: 4 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z kongresů
Obor: Diabetologie
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
Autoři - působiště: III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn

Kongresy Americké diabetologické asociace jsou tradičně místem, kde jsou představovány nejvýznamnější novinky v diabetologii. Letošní 72. kongres Americké diabetologické asociace se konal od 8. 6. do 12. 6. ve Filadelfii a opět přilákal velký počet účastníků z celého světa (více než 18 000). V tomto roce byly s velkým zájmem očekávány především výsledky studie ORIGIN, zaměřené na vliv časné léčby dlouhodobě působícím inzulinem glargin na výskyt kardiovaskulárních komplikací u pacientů s prediabetem nebo krátce trvajícím diabetem 2. typu. Kromě této studie se však kongres vcelku jednoznačně nesl v duchu inkretinové léčby a nových technologií v léčbě diabetu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky