Použití esmololu v léčbě paroxysmální fibrilace síní u nemocné se subklinickou hyperthyreózou

Číslo: 4 / 2012 (Obsah)
Rubriky: Kazuistiky / Klinická praxe, VÝBĚR NA HOMEPAGE
Obor: Kardiologie
Autoři: Doc. MUDr. Jiří Špác
MUDr. Karola Balšíková
Autoři - působiště: II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno

Síňová fibrilace a méně častá supraventrikulární tachykardie mají u nemocných s hyperthyreózou prevalenci 2–20 % a jejich výskyt stoupá s věkem. Relativní riziko vzniku fibrilace síní je u mírných a subklinických forem hyperthyreózy stejné jako u rozvinutých forem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky