Linagliptin v léčbě diabetu v roce 2012 – novinky a perspektivy

Číslo: 4 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Nové trendy ve farmakoterapii
Obor: Diabetologie
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
MUDr. Pavel Trachta
MUDr. Monika Urbanová
Autoři - působiště: III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: linagliptin, diabetes mellitus, inhibitory DPP-4, renální insuficience, jaterní insuficience

Souhrn

Linagliptin je čtvrtým lékem ze skupiny inhibitorů dipeptidylpeptidázy-4 (DPP-4) uvedeným na český trh. Kromě vlastností společných všem dosud dostupným inhibitorům DPP-4 (dobrá účinnost, minimální výskyt nežádoucích účinků) se vyznačuje unikátní farmakokinetikou, která umožňuje jeho podávání nejen diabetikům bez komplikací, ale též pacientům ve všech stadiích renální a jaterní insuficience bez nutnosti úpravy dávky a s minimálním rizikem lékových interakcí. Cílem tohoto sdělení je shrnout klinické účinky linagliptinu a jeho postavení v současném algoritmu léčby diabetes mellitus 2. typu, včetně nových poznatků naznačujících, že kromě možné kardioprotektivity a ochranného vlivu na β-buňky pankreatu by podávání linagliptinu mohlo mít též přímý ochranný vliv při rozvoji diabetické nefropatie a retinopatie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky