Oralair

Číslo: 4 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Alergologie
Autoři: MUDr. Irena Krčmová, CSc.
Autoři - působiště: Ústav klinické imunologie a alergologie FN, Hradec Králové
Klíčová slova: specifická alergenová imunoterapie, sublinguální alergenová imunoterapie v tabletách, Oralair

Souhrn

V posledních letech se dostává do popředí z hlediska dostupnosti i bezpečnosti neinjekční forma alergenové imunoterapie – sublinguální aplikace. Terapeutickou novinkou sublinguální alergenové imunoterapie jsou tablety se standardizovaným obsahem pylových alergenů. První alergenovou tabletou v České republice určenou pro alergiky s vazbou na pyl trav je přípravek Oralair (výrobce Stallergenes), který byl poprvé uveden na trh v listopadu 2010. Sublinguální tableta Oralairu obsahuje směs alergenových extraktů z pěti druhů trav: bojínku lučního (Phleum pratense), jílku vytrvalého (Lolium perenne), lipnice luční (Poa pratensis), srhy laločnaté (Dactylis glomerata) a tomky vonné (Anthoxanthum odoratum). Terapie Oralairem je indikována u dětí starších 5 let, dospívajících a dospělých s klinicky významnými příznaky alergické rinokonjunktivitidy způsobené pyly trav. Alergická vazba by měla být potvrzena pozitivními kožními prick testy a popřípadě pozitivitou specifických IgE protilátek proti pylům trav. Složení tablet Oralairu nabízí vyvážený obsah hlavních a vedlejších alergenů a pokryje zásadní alergické vazby u naprosté většiny pacientů alergických na pyly trav.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky