Levodropropizin – nové antitusikum

Číslo: 4 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Pneumologie
Autoři: Prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc.
Autoři - působiště: I. klinika TRN a Pneumologická klinika 1. LF UK, Praha
Klíčová slova: evodropropizin, kašel, kodeinová antitusika, nekodeinová antitusika

Souhrn

Levodropropizin je levotočivým izomerem dropropizinu, nekodeinového antitusika s periferním mechanismem působení. Vykazuje antitusické účinky, zejména periferního typu na tracheobronchiální úrovni, doprovázené účinky antialergickými a antibronchospastickými. Účinnost levodropropizinu je srovnatelná s účinností ostatních antitusik jak kodeinového (dextrometorfan, dihydrokodein), tak i nekodeinového typu (dropropizin), nebo je lepší. Jeho podávání přitom bývá provázeno nižším výskytem nežádoucích účinků včetně ospalosti. Účinnost a snášenlivost levodropropizinu byla prověřena na dospělých pacientech a více než 1 000 dětských pacientech.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky