Současné možnosti farmakoterapie hypothyreózy

Číslo: 4 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Vnitřní lékařství
Autoři: Doc. MUDr. Zdeňka Límanová, CSc.
Autoři - působiště: III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: hypothyreóza, subklinická hypothyreóza, TSH, lymfom štítné žlázy, substituční léčba

Souhrn

Hypothyreóza je nejčastějším endokrinním onemocněním a je převážně periferní etiologie. Je důsledkem nedostatku thyreoidálních hormonů a neléčená má závažné dopady na celý organismus. Jakmile na onemocnění pomyslíme, lze diagnózu snadno a rychle potvrdit nebo vyloučit pomocí vyšetření TSH. Hypothyreóza se vyskytuje častěji u žen než u mužů, a to v poměru 8 : 2, a nejčastější příčinou onemocnění v oblastech s dostatečným přísunem jodu je chronická lymfocytární thyreoiditida (CLT). Na druhé straně v některých oblastech světa dosud vyvolává hypothyreózu deficit jodu. Ověření diagnózy je založeno na laboratorním vyšetření (TSH), protože pacient s hypothyreózou se často necítí nemocen a určitá podskupina pacientů je klinicky zcela asymptomatická. V současné době už není vedoucím příznakem struma, štítná žláza nebývá zvětšená, a často je dokonce atrofická. Je-li laboratorní výsledek hraniční, může být určení správné diagnózy obtížné. V tom případě je nutné uvážit i různé okolnosti, které laboratorní výsledky ovlivňují (léky, choroby). Je-li léčba thyroxinem jednoznačně indikována, prognóza pacienta je výborná. Dávka thyroxinu se upravuje tak, aby normalizovala hladinu TSH. Subklinickou hypothyreózou (SH) označujeme stavy, kdy je zvýšená hladina TSH a normální hladina thyroxinu, progrese SH do plné hypothyreózy je ročně 4–5 %. Hypothyreóza je odhalována často u osob vyššího věku, především u osob starších 65 let, u nichž může mít negativní vliv na kardiovaskulární systém a kognitivní funkce. Přesto je přístup k substituční léčbě u těchto osob dosud kontroverzní. Jednoznačně je léčba SH indikována u žen plánujících graviditu a samozřejmě v těhotenství. Další indikací k léčbě SH je přítomnost strumy na podkladě CLT. Bez léčby je u těchto osob riziko – byť minimální – vzniku karcinomu nebo lymfomu ve štítné žláze. Malý počet osob s hypothyreózou může mít poruchu dejodáz (D2), tito nemocní proto mohou mít užitek z kombinace léků obsahujících thyroxin a trijodthyronin.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky