Srovnání sitagliptinu a analog GLP-1 u pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Číslo: 4 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Diabetologie
Autoři: MUDr. Radka Benešová
Autoři - působiště: Diabetologické centrum Interní kliniky FN, Ostrava
Klíčová slova: diabetes mellitus, sitagliptin, analoga GLP-1, hypoglykemie, hmotnost, kardioprotektivita

Souhrn

K léčbě diabetes mellitus 2. typu je v České republice k dispozici celá řada léků. Mezi ty nejmodernější, které máme nyní k dispozici, patří léčba založená na inkretinovém principu. Postupně se rozšiřuje nabídka inhibitorů DPP-4 (gliptinů) i analog GLP-1. Tato léčba se dostává do popředí zájmu zvláště pro svou bezpečnost a také pro své metabolické účinky. Minimální výskyt hypoglykemií, neutrální vliv na hmotnost a v případě některých léků také kardioprotektivita jsou vlastnosti, které přibližují tyto léky ke stále hledanému ideálnímu prostředku k léčbě pacientů s diabetes mellitus 2. typu. Jedinými negativy jsou v současné době zřejmě ekonomická stránka léčby a omezení ze strany zdravotních pojišťoven týkající se indikací této léčby. Cílem předkládaného sdělení je porovnání inhibitoru DPP-4, který je na našem trhu nejdéle k dispozici – sitagliptinu – s analogy GLP-1.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky