Postavení blokátorů kalciových kanálů v léčbě hypertenze

Číslo: 4 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Kardiologie
Autoři: Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC 1
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. 2
Autoři - působiště: 1 Interní kardiologická klinika LF MU a FN Brno a Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC), Brno
2 I. interní kardioangiologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Klíčová slova: blokátory kalciových kanálů, hypertenze, dihydropyridiny, non-dihydropyridiny, blokátory RAAS

Souhrn

Blokátory kalciových kanálů (BKK) jsou nedílnou součástí léčby kardiovaskulárních onemocnění. V různých indikacích jsou podávány především dihydropyridiny (DHP). První generace DHP se již prakticky nepoužívá, naopak třetí generace si získává stále větší oblibu mezi lékaři i pacienty. Hlavní indikací této lékové skupiny je hypertenze, především hypertenze u starších osob, systolická hypertenze a hypertenze provázená metabolickým syndromem. Vhodnost DHP v těchto indikacích byla prokázána velkými klinickými studiemi – Syst-Eur, INSIGHT a ELSA. Další tři velké studie – STOP-2, ALLHAT a VALUE – prokázaly srovnatelnost DHP s jinými antihypertenzivy, ne však nadřazenost nad nimi. Studie ASCOT a ACCOMPLISH ukázaly výhody kombinace DHP s blokátory RAAS. Verapamil byl s amlodipinem porovnáván ve studii VAMPHYRE a v kombinaci s trandolaprilem získal cenná data ve studii INVEST. Poslední roky jsou ve znamení fixních kombinací BKK a blokátorů RAAS.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky