Rozdílný vliv inhibitorů ACE a AT1-blokátorů na mortalitu pacientů: perindopril v terapii hypertenze

Číslo: 4 / 2012 (Obsah)
Rubriky: Farmakoterapeutické postupy, VÝBĚR NA HOMEPAGE
Obor: Kardiologie
Autoři: Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
Autoři - působiště: II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Klíčová slova: hypertenze, systém RAAS, inhibitory ACE, AT1-blokátory, perindopril

Blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS) je v současné době považována za standard antihypertenzní léčby. Klinicky nejdůležitějšími zástupci farmak blokujících RAAS jsou inhibitory ACE a AT1-blokátory. I když obě lékové skupiny blokují angiotenzin II, charakteristickou vlastností inhibitorů ACE je snížení degradace bradykininu vedoucí k uvolňování oxidu dusnatého a prostaglandinů s následnou další vazodilatací. Tyto odlišnosti v mechanismu účinku mohou mít pro hypertoniky klinický význam. V metaanalýze 20 morbiditně-mortalitních studií s blokátory RAAS zlepšily inhibitory ACE celkové přežití hypertoniků, ovšem mezi jednotlivými léky této skupiny byly z hlediska snížení mortality zjištěny rozdíly. Režimy s perindoprilem byly spojeny se statisticky významně větším poklesem celkové mortality o 13 %, zatímco ostatní inhibitory ACE tento vliv neměly, a mezi účinky jednotlivých AT1-blokátorů nebyly zjištěny rozdíly. Příznivé účinky perindoprilu mohou souviset s jeho vysokou afinitou k tkáňovému ACE a k angiotenzinu I, resp. bradykininu, jeho lipofilními vlastnostmi a vysokým poměrem trough-to-peak.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky