Zkušenosti s vildagliptinem v terapii pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Číslo: 4 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Diabetologie
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
Autoři - působiště: III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: vildagliptin, diabetes mellitus 2. typu, hypoglykemie, glykemická variabilita

Souhrn

Inkretinová léčba představuje v současné době preferovaný přístup v léčbě diabetes mellitus 2. typu díky dobré účinnosti, minimálnímu výskytu nežádoucích účinků a potenciální kardioprotektivitě a ochrannému vlivu na β-buňky pankreatu. Vildagliptin je jedním z léčiv ze skupiny inhibitorů dipeptidylpeptidázy-4 s prokázanou účinností a bezpečností u širokého spektra pacientů s diabetem 2. typu. Cílem tohoto článku je shrnout současné zkušenosti a novinky týkající se použití vildagliptinu v léčbě diabetu. Kromě přehledu již provedených studií se zaměříme na některé méně diskutované otázky, jako je použití vildagliptinu v monoterapii při nesnášenlivosti metforminu nebo kontraindikaci jeho použití a možné rozdíly v antidiabetické účinnosti a ovlivnění glykemické variability ve srovnání s jinými představiteli inhibitorů DPP-4.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky