Kombinace simvastatin/ezetimib snižuje kardiovaskulární riziko u pacientů s chronickým onemocněním ledvin

Číslo: 4 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Kardiologie
Autoři: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.
Autoři - působiště: Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: chronické onemocnění ledvin, chronická renální insuficience, kardiovaskulární riziko, cholesterol, ezetimib, simvastatin, studie SHARP

Souhrn

Pacienti s chronickým onemocněním ledvin dnes představují 10 % populace a mají významně zvýšené kardiovaskulární riziko. Studie SHARP ukázala, že hypolipidemická léčba kombinací simvastatin/ezetimib snižuje u těchto pacientů kardiovaskulární riziko, a to s podobným relativním účinkem jako u běžné populace s normální funkcí ledvin (a vzhledem k riziku i větším absolutním účinkem). Účinek hypolipidemické léčby je přitom konzistentní a je přítomen i u pacientů s pokročilou renální insuficiencí a chronickým selháním ledvin. Kombinace simvastatin/ezetimib je bezpečná a umožňuje dosáhnout srovnatelného účinku jako vyšší dávky statinů, které by mohly být u pacientů se sníženou renální funkcí rizikové. Chronické onemocnění ledvin ve stadiu 3–5 by tedy mělo být důležitou indikací hypolipidemické léčby.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky