Nová antitrombotika

Číslo: 4 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Kardiologie
Autoři: Prof. MUDr. Jan Vojáček, DrSc.
Autoři - působiště: I. interní kardioangiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
Klíčová slova: antikoagulační léčba, protidestičková léčba

Souhrn

Trombóza v arteriálním či v žilním řečišti nebo v levé síni při fibrilaci síní představuje závažný medicínský problém. Proto je prevenci a léčbě trombózy věnována v současné době velká pozornost. Jsme svědky klinického uplatnění nových antitrombotik jak v oblasti antikoagulancií, tak v oblasti protidestičkových léků.

Cílem tohoto přehledového sdělení je shrnout současné možnosti využití nových antitrombotik.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky