Výsledky léčby dapagliflozinem u pacientů s diabetem 2. typu nedostatečně kontrolovaným metforminem

Číslo: 4 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

Diabetes mellitus 2. typu (DM2) je komplexní progresivní metabolické onemocnění, které bývá provázeno obezitou, hypertenzí a hyperlipidemií. Farmakologická léčba DM2 se většinou zahajuje metforminem (spolu s dietou a režimovými opatřeními), který je zpočátku dostatečně účinný i v monoterapii. S klesající funkcí β-buněk a progresí onemocnění však je – navzdory současnému širokému spektru antidiabetik – stále obtížnější vybrat účinnou a dobře snášenou léčbu, a hledány jsou proto další způsoby léčby.

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky