Srovnání dvou intenzifikačních strategií u pacientů s nedostatečně kontrolovaným diabetes mellitus 2. typu – studie STEP-WISE

Číslo: 4 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

Aby byla u pacientů s diabetes mellitus 2. typu (DM2) udržena kontrola glykemií a snížilo se riziko komplikací souvisejících se základním onemocněním, bývá u nemocných s postupným poklesem inzulinové sekrece v průběhu času nutné přidat k perorálním antidiabetikům léčbu inzulinem, a později intenzifikovat inzulinový režim. V rámci intenzifikovaných inzulinových režimů lze využít premixované inzuliny, další možností je postupné přidávání rychle působících inzulinových analog aplikovaných před jedním jídlem nebo před více jídly.

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky