Rivaroxaban vs. warfarin u pacientů s atriální fibrilací a prodělanou CMP nebo tranzitorní ischemickou atakou – analýza podskupin studie ROCKET-AF

Číslo: 4 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

U pacientů s atriální fibrilací (AF) je významným rizikovým faktorem rozvoje cévní mozkové příhody (CMP) prodělaná tranzitorní ischemická ataka (TIA) nebo ischemická CMP. Jako preventivní léčba se používají antikoagulancia, zejména warfarin. Účinnost a bezpečnost rivaroxabanu ve srovnání s warfarinem v prevenci CMP u pacientů s AF byla porovnávána v randomizované dvojitě zaslepené studii III. fáze ROCKET AF (Rivaroxaban Once-daily oral direct factor Xa inhibition Compared with vitamin K antagonism for prevention of stroke and Embolism Trial in Atrial Fibrillation). V této studii byla prokázána non-inferiorita rivaroxabanu oproti warfarinu v prevenci CMP a systémové embolizace – CMP a embolizace mimo centrální nervový systém (CNS) se vyskytla u 1,71 % pacientů ze skupiny rivaroxabanu a u 2,16 % pacientů ze skupiny warfarinu (HR: 0,79; 95% CI: 0,66–0,96; p < 0,001).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky