Sirolimové stenty u diabetiků: studie CREATE

Číslo: 4 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Diabetologie

Souhrn

Přítomnost diabetes mellitus je nezávislým prediktorem nežádoucích příhod po implantaci lékových stentů. Za účelem zhodnocení dlouhodobé účinnosti a bezpečnosti stentů s obsahem sirolimu u osob bez diabetu a s diabetem byla provedena prospektivní multicentrická studie CREATE, do níž bylo zařazeno celkem 2 077 osob (21,2 % bylo diabetiků). Ukázalo se, že diabetici měli ve čtyřletém horizontu významně vyšší celkovou mortalitu (8,2 % vs. 3,4 %; p < 0,001) i mortalitu z kardiálních příčin (4,1 % vs. 1,4 %; p < 0,001). Výskyt nefatálních infarktů myokardu, revaskularizace, závažných nežádoucích kardiovaskulárních příhod či trombózy ve stentu byl v obou skupinách srovnatelný.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky