Vliv metforminu na proces učení a paměť

Číslo: 4 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Diabetologie

Souhrn

Metformin, v současnosti jediný využívaný zástupce biguanidů, je indikován pro léčbu pacientů s diabetes mellitus 2. typu. V recentní 15týdenní studii provedené na potkanech, jimž byla podávána potrava s vysokým obsahem tuku, vedlo jeho podávání dle očekávání k významně méně vyjádřené inzulinové rezistenci, ale také ke snížení periferního a mozkového oxidačního stresu a zlepšení procesu učení, hodnoceného pomocí Morrisova vodního bludiště. Překvapivě rovněž kompletně zabraňoval rozvoji mitochondriální dysfunkce vyvolané dlouhodobou konzumací tučné stravy.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky