Nová léčiva u chronické obstrukční nemoci plic

Číslo: 4 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Pneumologie

Souhrn

Léčba chronické obstrukční nemoci plic (CHOPN) je i navzdory pokrokům ve farmakoterapii velmi svízelná a stále jde především o léčbu symptomatickou; v současné době bohužel nedokážeme zcela zabránit progresi nemoci. Možnosti terapie CHOPN spočívají především ve využití dlouhodobě působících látek s bronchodilatačním účinkem (β2-mimetika a anticholinergika), které však výrazně nebrání zánětlivým a destruktivním procesům. V tomto směru jsou vkládány naděje do tzv. CXCR2 antagonistů, blokujících plicní neutrofily a monocyty. Protizánětlivě působí rovněž inhibitory fosfodiesterázy-4, postupně zaváděné do běžné klinické praxe. Ve vývoji jsou též inhibitory p38 MAP kinázy, Janusovy kinázy, nukleárního faktoru κB apod., ovšem limitující pro jejich širší užití se u mnohých z nich zdají být nežádoucí účinky při perorálním podání. Jako nadějná se jeví též léčba spočívající v obnovení účinnosti kortikosteroidů prostřednictvím zvýšení aktivity histondeacetyláz.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky