Statiny v léčbě CHOPN?

Číslo: 4 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Pneumologie

Souhrn

Již řadu let jsou statiny zkoumány nejen jako hypocholesterolemizující látky, ale též jako látky s protizánětlivým či imunomodulačním účinkem. Nepřekvapí proto ani snaha o jejich využití u autoimunitních či zánětlivých onemocnění. U nemocných s CHOPN tak byla mj. prokázána jejich schopnost zmírnit průběh exacerbací vyvolaných virovou infekcí. V recentní studii byl navíc prokázán inhibiční účinek na tvorbu thymového stromálního lymfopoetinu (TSLP), jehož úloha je považována za klíčovou při vzniku exacerbací. Překvapením je, že protizánětlivě působící dexamethason takový účinek vůbec nevykazoval. Účinky přitom nebyly zprostředkovány klasickou mevalonátovou cestou ani potlačením tvorby nukleárního faktoru κB.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky