Acetazolamid jako stimulant dýchání

Číslo: 4 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Pneumologie

Souhrn

Léčba exacerbací chronické obstrukční nemoci plic nezřídka vyžaduje dechovou podporu na jednotkách intenzivní péče. Déletrvající mechanická podpora ventilace je však provázena i zvýšenou mortalitou; u nemocných bývá často zjišťována čistá nebo smíšená metabolická alkalóza, v tomto případě označovaná jako posthyperkapnická alkalóza. Její odstranění může velmi usnadnit následné odpojení od dýchacího přístroje. Acetazolamid je slabě účinkující diuretikum působící jako inhibitor karboanhydrázy, a může tedy významně přispět k léčbě metabolické alkalózy. Léčba je přitom obvykle velmi dobře snášena bez závažných nežádoucích účinků. Nepodařilo se však dosud prokázat, že by acetazolamid v běžně užívaných dávkách působil jako stimulant ventilace.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky