Vliv roflumilastu na metabolismus glukózy

Číslo: 4 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Pneumologie

Souhrn

Roflumilast je prvním zástupcem inhibitorů fosfodiesterázy- 4, který je využíván v léčbě těžké chronické obstrukční nemoci plic (CHOPN) s četnými exacerbacemi. V předchozích studiích již bylo zjištěno, že jeho podávání je provázeno přechodným a reverzibilním úbytkem hmotnosti, což vedlo k vyslovení domněnky o systémovém ovlivnění metabolismu. V recentní 12týdenní randomizované dvojitě zaslepené studii provedené s odkazem na uvedená pozorování byl u diabetiků 2. typu bez CHOPN skutečně zaznamenán výraznější pokles glykovaného hemoglobinu oproti placebu, a sice o 0,45 % (p < 0,000 1). Po jídle byla rovněž zjištěna nižší hodnota glykemie (p = 0,01) a C-reaktivního proteinu (p = 0,003). Úbytek byl sice markantnější ve skupině aktivní léčby, rozdíl však nedosáhl statistické významnosti.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky