Molekulární mechanismy působení tiotropia v léčbě CHOPN

Číslo: 4 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Pneumologie

Souhrn

Tiotropium, dlouhodobě působící bronchodilatans inhibující cholinergní receptory, bylo v recentní studii podrobeno detailnímu výzkumu z hlediska objasnění jeho působení na subcelulární úrovni. V souboru 20 osob s kompenzovanou CHOPN bylo podáváno jako přídatná léčba společně s formoterolem. Dle očekávání došlo ke zlepšení respiračních parametrů FEV1 a hodnocených dechových objemů, přičemž tiotropium navíc významně (až o 180 %) zvyšovalo expresi PPAR-γ v buněčných jádrech za současného poklesu hladiny CREB (cAMP response element binding protein) o 30 %. Ukazuje se tak, že příznivý vliv tiotropia na oddálení exacerbací není dán pouze vlastní bronchodilatací, ale i protizánětlivým působením.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky