Mangiferin v kombinaci se sitagliptinem v léčbě diabetu

Číslo: 4 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Diabetologie

Souhrn

V recentní preklinické studii provedené na potkanech s diabetem indukovaným streptozotocinem byla sledována účinnost kombinace sitagliptinu, inhibitoru dipeptidylpeptidázy-4, a mangiferinu, látky s deklarovanými antidiabetickými účinky. Sitagliptin (1 mg/kg) či mangiferin (20 mg/kg) podané samostatně významně zlepšovaly toleranci glukózy během orálního glukózového tolerančního testu. Kombinace obou látek rovněž zlepšovala toleranci glukózy, a to se zvýšením plazmatické koncentrace inzulinu a GLP-1. Při histologickém vyšetření pankreatu byl při kombinované léčbě rovněž patrný větší objem ostrůvků a β-buněk ve srovnání s potkany léčenými monoterapií.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky