Současný stav viskosuplementace v léčbě osteoartrózy

Kompletní znění článku: Stáhnout PDF
Číslo: 6 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Osteologie
Autoři: MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA
Autoři - působiště: Ortopedická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Klíčová slova: viskosuplementace, kyselina hyaluronová, molekulová hmotnost

Souhrn

Pojmem viskosuplementace označujeme intraartikulární podávání kyseliny hyaluronové (HA) za účelem zlepšení reologických parametrů v kloubech postižených artrózou. Přípravků HA je na trhu k dispozici celá řada – jednotlivé přípravky se mezi sebou liší především svojí molekulovou hmotností, původem, kinetikou a délkou trvání účinku. Přípravky HA mají účinky přímé (promazávání, hydratace, neutralizace volných radikálů, zakrytí nociceptorů) a nepřímé, zprostředkované aktivací receptoru CD44 (protizánětlivé působení, indukce syntézy endogenní HA a proteoglykanů). Jako nejúčinnější se přitom jeví vysokomolekulární přípravky živočišného původu.

Kompletní znení článku

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky