Je dávkování ciclesonidu dostatečné?

Číslo: 6 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Pneumologie
Autoři: Doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.
Autoři - působiště: Centrum alergologie a klinické imunologie Nemocnice Na Homolce, Praha
Klíčová slova: asthma bronchiale, inhalační kortikosteroidy, ciclesonid

Souhrn

Ciclesonid je inhalační kortikosteroid (IKS) používaný v léčbě astmatu všech typů. Z pohledu poměru rizika a přínosu je ciclesonid nepochybně jedním z nejvyváženějších IKS. Jeho účinnost a bezpečnost byla prokázána v klinických studiích u pacientů s lehkým, středně těžkým i těžkým astmatem, jak v porovnání s ostatními inhalačními kortikosteroidy, tak jako součást fixní kombinace. Ciclesonid se podává v dávkách od 80 μg 2x denně do 320 μg 2x denně.

Kompletní znění článku v PDF

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky