Zvyšování kvality života u pacientů se spinocelulárním karcinomem hlavy a krku – zpráva z mítinku EGFR Advisors' Network for SCCHN

Číslo: 5 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z kongresů
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Magda Macháňová
Autoři - působiště: Oddělení radiační onkologie, Komplexní onkologické centrum Nemocnice Liberec

Mítink EGFR Advisors' Network for SCCHN se konal ve dnech 6.–7. července 2012 v Kodani. Setkání probíhalo vyváženě ve formě přednášek a interaktivních workshopů. Přednášejícími i vedoucími workshopů byli přední evropští experti v oblasti nádorů hlavy a krku. Vzhledem k rozdělení účastníků do diskusních skupin na workshopy se každý účastník nesetkal se všemi vedoucími odborníky. Osobně jsem na přednáškách a workshopech vyslechla vystoupení Jense Bentzena (Dánsko), Jeana-Louise Lefébra (Francie), Jana B. Vermorkena (Belgie), Chrise Boshoffa (Velká Británie), Andrease Dietze (Německo) a Lisy Licitry (Itálie). Dříve, než se začalo probírat hlavní téma, tedy nežádoucí účinky komplexní onkologické léčby a kvalita života nemocných, byla pozornost zaměřena na prognostické a prediktivní ukazatele u spinocelulárních karcinomů hlavy a krku, a to včetně biomarkerů. Pro špatnou prognózu svědčí vysoká exprese EGFR, HPV-negativita a nízká exprese p53. Naopak dobrou prognózu mají nemocní s nízkou expresí EGFR a HPV-pozitivitou, jak ukázaly metaanalýzy klinických studií primární léčby spinocelulárních nádorů hlavy a krku. Dalším biomar

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky