Sledování nákladné pneumoonkologické léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) v 1. linii v registru TULUNG v České republice

Číslo: 5 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. 1
Mgr. Zbyněk Bortlíček 2
Mgr. Karel Hejduk 2
prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc. 3
prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc.† 4
prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. 5
doc. MUDr. František Salajka, CSc. 6
MUDr. Leona Koubková 7
MUDr. Marcela Tomíšková 1
MUDr. Ivona Grygárková 5
MUDr. Libor Havel 4
MUDr. Michal Hrnčiarik 6
MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. 8
MUDr. Dimka Sixtová 9
MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.10
MUDr. Helena Čoupková 11
MUDr. Kateřina Košatová 12
Autoři - působiště: 1 Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN, Brno
2 Institut biostatiky a analýz LF a PřF MU, Brno
3 Klinika nemocí plicních a TBC FN, Plzeň
4 Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 3. LF UK a FN Na Bulovce a Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha
5 Klinika plicních nemocí a TBC, LF UP a FN, Olomouc
6 Plicní klinika FN, Hradec Králové
7 Plicní klinika FN Motol, Praha
8 Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
9 Pneumologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice
10 Klinika plicních nemocí a TBC FN, Ostrava
11 Klinika komplexní onkologické péče MOÚ, Brno
12 Nemocnice Na Homolce, Praha

Souhrn

Nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC – non-small-cell lung cancer) je v České republice velmi často diagnostikován ve stavu pokročilého onemocnění. Přes 60 % pacientů obou pohlaví je diagnostikováno v pokročilých stadiích III nebo IV, kdy již často není indikován radikální chirurgický výkon, a prognóza je tedy vysoce nepříznivá. Navíc přibližně 20 % nádorů této skupiny je odhaleno až pitvou, prohlídkou zemřelého nebo v tak pokročilém stadiu, že již není možné zahájit protinádorovou léčbu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky