tapentadol

Číslo: 5 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Bolest
Autoři: MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.
Autoři - působiště: Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (iHETA) a Farmakologický ústav 2. LF UK, Praha
Klíčová slova: tapentadol, opioidní receptor, bolest, analgetika

Souhrn

Tapentadol je současně agonistou μ-opioidních receptorů, na které se váže s nižší afinitou než morfin, a zároveň inhibitorem zpětného vychytávání noradrenalinu. Preklinické modely ukázaly, že opioidní složka je dominantní při tišení akutní bolesti, zatímco význam noradrenergní složky stoupá při chronické bolesti, což je způsobeno útlumem senzitizace k bolestivým impulsům na úrovni zadních rohů míšních. Klinické studie potvrdily, že tapentadol má analgetický účinek srovnatelný s oxycodonem při nižším výskytu nežádoucích účinků, zejména nežádoucích účinků typických pro opioidy, jako je nauzea, zácpa a zvracení. Tapentadol nelze zaměňovat s tramadolem, jedná se o silný opioid s jiným farmakodynamickým a farmakokinetickým profilem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky