vemurafenib

Číslo: 5 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Denisa Vitásková
MUDr. Hana Procházková-Študentová
prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
Autoři - působiště: Onkologická klinika LF UP a FN, Olomouc
Klíčová slova: vemurafenib, inhibitor serin-threoninových kináz, BRAF, melanom

Souhrn

Vemurafenib je perorálně podávaný inhibitor serin-threoninových kináz. Je určen v monoterapii k léčbě dospělých pacientů s neresekovatelným nebo metastazujícím melanomem s pozitivní mutací V600 genu BRAF. Jeho účinnost a vlastnosti byly zkoumány v rámci klinických studií BRIM. Aktualizované výsledky studie BRIM-3 z letošního zasedání ASCO 2012 prokázaly další signifikantní prodloužení přežití bez progrese v ramenu s vemurafenibem na 6,9 měsíce vs. 1,6 měsíce při léčbě dacarbazinem, zvýšení četnosti odpovědí na léčbu vemurafenibem na 57 %, (5,6 % kompletní a 51,3 % parciální odpověď) ve srovnání s léčebnou odpovědí u dacarbazinu 8,6 % (1,2 % kompletní a 7,4 % parciální odpověď). Medián sledování v ramenu s vemurafenibem byl 12,5 měsíce, u dacarbazinu 9,5 měsíce.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky