Abirateron acetát – nová možnost léčby kastračně rezistentního karcinomu prostaty

Číslo: 5 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Michaela Matoušková
doc. MUDr. Miroslav Hanuš, CSc.
Autoři - působiště: Urocentrum Praha
Klíčová slova: kastračně rezistentní karcinom prostaty, CYP17, abirateron acetát

Souhrn

Karcinom prostaty je shodně druhou nejčastější příčinou úmrtí na nádorová onemocnění v České republice, Evropě i USA. Ve většině případů se jedná o kastračně rezistentní karcinom prostaty (CRCP), tedy fázi onemocnění, kdy karcinom přestává reagovat na hormonální terapii – ať farmakologickou, či chirurgickou – a progreduje při kastračních hladinách testosteronu. Progresí pak rozumíme nárůst hladiny prostatického specifického antigenu (PSA), vznik nových ložisek či zhoršení ložisek již známých při využití zobrazovacích metod, a/nebo klinické zhoršení obtíží. Základní léčbou volby je v současné době aplikace docetaxelu, tedy cytotoxická léčba. Klíčovou pro progresi onemocnění se jeví aktivace androgenních receptorů při nízkých hladinách testosteronu produkovaného testikulární tkání. Blokování vlivu testosteronu non-gonadálního původu může mít příznivý klinický vliv. Jednou z látek, která signifikantně snižuje androgenní produkci blokováním enzymu CYP17, 17α-hydroxylázy, je abirateron acetát.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky