Postavení panitumumabu v algoritmu léčby kolorektálního karcinomu

Číslo: 5 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Jiří Tomášek
Autoři - působiště: Masarykův onkologický ústav, LF MU, Brno

Souhrn

Panitumumab, plně humánní protilátka proti receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR), je používán v běžné praxi v monoterapii u předléčených pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) s nemutovaným onkogenem KRAS ve 3. linii. Na základě randomizovaných studií III. fáze byla prokázána jeho účinnost v 1. linii v kombinaci s režimem FOLFOX a ve 2. linii v kombinaci s režimem FOLFIRI. Snášenlivost léčby je dobrá. Výskyt vedlejších účinků ve studiích byl napříč rameny srovnatelný, s výjimkou toxicity dané léčbou inhibitory EGFR.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky