Snášenlivost anti-EGFR léčby

Číslo: 5 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Autoři - působiště: Onkologické a radioterapeutické oddělení FN v Plzni a KOC FN, Plzeň
Klíčová slova: anti-EGFR cílená léčba, cetuximab, panitumumab, hypersenzitivita, imunoglobuliny, humánní a chimerické protilátky

Souhrn

Aplikace jakéhokoliv léčiva může být provázena alergickou nebo anafylaktickou reakcí. Za komplikaci léčby cílené na EGFR bývá považována časná hypersenzitivita způsobená IgE protilátkami produkovanými B-lymfocyty. Schopnost vyvolat CDC a ADCC je mezi anti-EGFR léky odlišná a lze předpokládat, že může ovlivňovat jejich účinnost. Snášenlivost této léčby se kromě toho může projevovat řadou dalších příznaků, které mohou vyžadovat zahájení specifické léčby. Symptomy vysokého stupně závažnosti si v některých případech mohou vynutit přerušení nebo ukončení vlastní protinádorové léčby.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky