Vliv prognostických ukazatelů na výsledky léčby lenalidomidem u nemocných s mnohočetným myelomem

Číslo: 5 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Hematologie, Hematoonkologie
Autoři: MUDr. Mgr. Jiří Minařík
prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc.
Autoři - působiště: III. interní klinika LF UP a FN, Olomouc
Klíčová slova: mnohočetný myelom, prognostické faktory, lenalidomid, čas do progrese, celkové přežití

Souhrn

Mnohočetný myelom je zhoubné a dosud nevyléčitelné onemocnění krvetvorné tkáně. Díky řadě nových působků s biologickým mechanismem účinku je však léčitelný stále lépe, se zvyšující se průměrnou délkou přežití. Zatím nejmladším představitelem těchto působků je lenalidomid, který kromě přímého cytotoxického účinku ovlivňuje rovněž mikroprostředí kostní dřeně a má též významný účinek imunomodulační. Cílem předloženého sdělení je zhodnocení vztahu mezi výsledky léčby lenalidomidem a stěžejními prognostickými ukazateli mnohočetného myelomu ve světle nových poznatků.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky