Klodronát v léčbě kostních příhod

Číslo: 5 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.
Autoři - působiště: Ústavy farmakologie 2. a 3. LF UK, Praha

Souhrn

Bisfosfonáty jsou dnes bohatě využívanou lékovou skupinou v prevenci a léčbě patologických stavů spojených s úbytkem kostní hmoty. Jediným zástupcem jejich 1. generace je klodronát, jehož účinnost byla potvrzena v řadě klinických studií. Tento článek se zaměřuje na jeho využití ve smyslu zabránění tzv. kostním příhodám u nemocných s karcinomem prsu či prostaty. Z dostupných klinických studií je přitom patrná terapeutická účinnost i v denní dávce 2 080 mg, tedy nikoliv pouze 1 600 mg.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky