Subkutánní vs. intravenózní podání trastuzumabu v (neo)adjuvanci u pacientek s HER2-pozitivním karcinomem prsu stadia I–III: studie HannaH

Číslo: 5 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Léčba trastuzumabem představuje standard v péči o pacientky s HER2-pozitivním karcinomem prsu. Podává se každé 3 týdny po dobu jednoho roku u pacientek s časným karcinomem prsu nebo do progrese onemocnění u pacientek s metastatickým karcinomem. Trastuzumab se zatím podává intravenózně, první infuze trvá 90 minut, a pokud je lék dobře snášen, zkracuje se délka dalších infuzí na 30 minut. Dávka se odvíjí od tělesné hmotnosti.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky