Studie HannaH – stejný účinek, ale větší komfort (komentář ke studii)

Číslo: 5 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie
Autoři: Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
Autoři - působiště: Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn

Intravenózní trastuzumab je standardní léčbou u pacientek s HER2/neu-pozitivním karcinomem prsu v adjuvanci, neoadjuvanci i paliaci. Ve všech těchto indikacích prokázal mimořádnou účinnost s významným podílem na prodloužení přežití nemocných.

Většina pacientek dobře rozumí tomu, že možnost léčby trastuzumabem, kterou jim nabízí HER2/neu-pozitivita jejich nádoru, znamená velkou šanci zvýšit významně pravděpodobnost dosažení trvalé remise jejich onemocnění nebo podstatného prodloužení života, a je ochotná za to leccos obětovat. Oběti ale v případě léčby trastuzumabem nejsou ve srovnání s jinou onkologickou terapií nijak veliké. Pacientkám léčeným monoterapií trastuzumabem opět narostou vlasy, nemají žádné gastrointestinální obtíže jako nauzeu nebo zvracení ani známky hematotoxicity, což dovedou náležitě ocenit. Nicméně pravidelné návštěvy onkologického pracoviště, které trvají v adjuvanci celý rok a v paliativních režimech často ještě déle, jim přece jen poněkud snižují kvalitu života.

Studie HannaH – stejný účinek, ale větší komfort (komentář ke studii)

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky