Účinnost a bezpečnost léčby everolimem u starších pacientů s metastatickým renálním karcinomem

Číslo: 5 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Pacienti vyššího věku tvoří významnou část populace nemocných s metastatickým renálním karcinomem (mRCC). Příčinou je samozřejmě nárůst incidence mRCC s věkem – medián věku v době stanovení diagnózy je 62 let. Přítomnost komorbidit je samozřejmě obecně mezi pacienty vyššího věku častější, v jedné populační studii byl popsán výskyt komorbidit u nemocných s nádorovým onemocněním dle věku vzestupně: < 45 let 9 %, 45–59 let 25 %, 60–74 let již 49 % a ≥ 75 let 60 %. Kromě současného výskytu jiných onemocnění je další komplikací u pacientů vyššího věku jejich horší výkonnostní stav – ve studii s 593 pacienty mělo výkonnostní stav podle ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) ≥ 1 9 % nemocných mladších 70 let, ale již 30 % pacientů starších 70 let.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky