Volba léčby u pacientů s metastatickým renálním karcinomem – konsensus expertů

Číslo: 5 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Volbu léčby u pacientů s metastatickým renálním karcinomem (mRCC) ovlivňuje řada faktorů, jako je histologický nález, prognostické faktory, komorbidity či schopnost pacienta snášet nežádoucí účinky léčby. Poznatky o účinnosti léčby z klinických studií – jedná se většinou o prodloužení přežití bez progrese onemocnění (PFS) – pocházejí od různých souborů nemocných (s různým typem rizika, různého věku apod.). V roce 2011 se na 6. mezinárodním evropském sympoziu o nádorech ledvin (6th European International Kidney Cancer Symposium) sešli u kulatého stolu odborníci, kteří si dali za úkol formulovat na základě rozboru klinických studií doporučení pro klinickou praxi, a tento konsensus na ně navazuje.

Komentář ke studii

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky