Roční vs. tříletá aplikace imatinibu v adjuvantní léčbě pacientů s operabilním GIST

Číslo: 5 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematologie

Souhrn

Gastrointestinální stromální tumor (GIST) patří mezi vzácné nádory, je však nejčastějším typem nádorů trávicího traktu vycházejících z mezenchymu. Nejčastěji bývá lokalizován v žaludku nebo tenkém střevě, může se však objevit v jakékoliv části trávicího traktu, vzácně i jinde v dutině břišní. U 75–80 % GIST bývá přítomna aktivační mutace v onkogenu KIT a u 10–15 % v genu kódujícím receptor pro destičkový faktor (PDGFR-α), což je velmi důležité z hlediska terapie – v léčbě nemocných s GIST se využívá imatinib, který inhibuje tyrosinkinázy receptorů PDGFR-α a KIT. Tak dochází k inhibici intracelulárních pochodů zprostředkovaných těmito molekulami a následně též k inhibici proliferace a k indukci apoptózy nádorových buněk.

Bylo zjištěno, že 12měsíční adjuvantní léčba imatinibem po resekci GIST prodlužuje přežívání bez rekurence (RFS). Po ukončení této léčby je však vysoké riziko rekurence GIST, jako vhodná se proto jeví aplikace imatinibu delší než pouze po dobu jednoho roku.

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Linke

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky