Vemurafenib v léčbě pacientů s pokročilým maligním melanomem s mutací BRAF V600

Číslo: 5 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Medián přežívání pacientů s metastatickým maligním melanomem (MM) činí pouze 6 až 10 měsíců a odpověď na běžnou systémovou léčbu je u většiny nemocných nízká. Zlepšení výsledků u pacientů s metastatickým MM bylo dosaženo použitím ipilimumabu, monoklonální protilátky proti CTLA-4 (cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen-4). Významná část nemocných však nereaguje ani na tuto terapii.

V roce 2002 objevili Davies a spol. ve více než 60 % testovaných vzorků MM přítomnost mutací v genu kódujícím serin- -threoninkinázu BRAF. Mutace BRAF označená jako V600 přitom způsobuje konstitutivní aktivaci signální dráhy MAPK (mitogen-activated protein kinase), což podporuje proliferaci buněk a brání jejich apoptóze. Tyto poznatky vedly k vývoji potentního kinázového inhibitoru se specificitou vůči BRAF V600 – vemurafenibu (PLX4032).

Komentář ke studii

MUDr.Ivana Krajsová, MBA

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky