Everolimus v léčbě pokročilého karcinomu prsu s pozitivitou hormonálních receptorů u žen v postmenopauze – studie BOLERO-2

Číslo: 5 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

U nemocných s karcinomem prsu (BC) s pozitivitou hormonálních receptorů (HR) je klíčovou hormonální léčba. U žen v postmenopauze jsou tak dnes velmi často využívány inhibitory aromatázy, ovšem ani jejich podávání nebývá vždy provázeno spolehlivou odpovědí a může být spojeno s rozvojem rezistence či relapsu onemocnění. Terapeuticky jsou proto využívány i další látky včetně antagonisty estrogenových receptorů fulvestrantu či selektivního modulátoru estrogenových receptorů tamoxifenu.

Mechanismus vzniklé rezistence v tomto případě obvykle souvisí s aberantní signalizací se zapojením mTOR (mammalian target of rapamycin). Everolimus je derivátem sirolimu (dříve označovaného právě rapamycin), jenž díky alosterické vazbě na mTOR tuto cestu významně inhibuje. V preklinických modelech jeho podání v kombinaci s inhibitory aromatázy vedlo k synergickému inhibičnímu působení na proliferaci a vyvolalo navození apoptózy. Ve II. fázi klinického hodnocení bylo neoadjuvantní podávání everolimu v kombinaci s letrozolem oproti letrozolu samotnému u nemocných s nově diagnostikovaným ER-pozitivním BC provázeno významně vyšší léčebnou odpovědí.

Komentář ke studii

MUDr. Katarína Petráková

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky