Regorafenib v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu – studie CORRECT

Číslo: 5 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Regorafenib je nový perorální multikinázový inhibitor z rodiny tzv. malých molekul, který se vyznačuje antiangiogenním a antineoplastickým působením. Váže se na receptory pro vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGFR) 2 a 3 a inhibuje aktivitu kináz Ret, Kit, PDGFR a Raf, čímž blokuje nádorovou angiogenezi a proliferaci nádorových buněk.

Ve studii III. fáze klinického zkoušení CORRECT (Colorectal cancer treated with regorafenib or placebo after failure of standard therapy) byl regorafenib zkoumán v léčbě pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC), u kterých došlo k progresi onemocnění po vyčerpání všech standardních léčebných postupů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky