Pazopanib vs. sunitinib z hlediska preference pacientů – výsledky studie PISCES

Číslo: 5 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Pazopanib a sunitinib jsou tyrosinkinázové inhibitory, které je možné využít v prvoliniové léčbě pacientů s pokročilým nebo metastatickým renálním karcinomem. Obě látky se navzájem liší svojí selektivitou a afinitou k cílovým receptorům, což souvisí s jejich různou účinností, ale i s výskytem některých nežádoucích účinků.

V poslední době bývají zařazovány mezi tradiční ukazatele účinnosti (četnost objektivních léčebných odpovědí, délka přežití) látek hodnocených v klinických studiích tzv. PRO (patient-reported outcomes), tedy výsledky udávané samotnými pacienty. Ty slouží především k porozumění klinickému významu nežádoucích účinků, jejichž výskyt je zaznamenáván v souvislosti s podávanou terapií.

Komentář ke studii

MUDr. Kateřina Kubáčková

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky