ProÚčinnost a bezpečnost bevacizumabu v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu poolovaná analýza randomizovaných kontrolovaných klinických studií

Číslo: 5 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Bevacizumab, rekombinantní humanizovaná monoklonální protilátka proti VEGF, je určen k léčbě pacientů s metastazujícím karcinomem tlustého střeva nebo rekta v kombinaci s chemoterapeutickým režimem obsahujícím fluoropyrimidin. Je možné jej kombinovat jak s režimy obsahujícími 5-fluorouracil/leucovorin nebo capecitabin, tak s režimy s oxaliplatinou či irinotecanem (FOLFOX, XELOX, FOLFIRI, XELIRI aj.).

Bevacizumab je registrován pro 1. i další linie léčby. Přínos léčby bevacizumabem byl prokázán v různých skupinách pacientů, včetně nemocných s mutací KRAS či pacientů nad 65 let.

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky