Kombinace trastuzumab + pertuzumab + docetaxel v léčbě metastatického karcinomu prsu – studie CLEOPATRA

Číslo: 5 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Karcinomy prsu (BC) s expresí tyrosinkinázového transmembránového receptoru HER2 jsou spojeny s horší prognózou a agresivnějším fenotypem. U HER2-pozitivních BC byla prokázána účinnost trastuzumabu, který se váže na subdoménu IV v extracelulární části HER2, a brání tak proteolytickému odštěpení extracelulární domény HER2, což je aktivační mechanismus HER2. Tím dochází k inhibici intracelulární signalizace zprostředkované HER2 a též ke stimulaci buňkami zprostředkované cytotoxicity závislé na protilátkách (ADCC – antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity). Kombinací trastuzumabu a chemoterapie lze dosáhnout prodloužení přežití bez progrese (PFS) či celkového přežití (OS), avšak u většiny pacientek onemocnění přesto progreduje. Hledají se proto další účinné léky. Jedním z nich je pertuzumab – rovněž humanizovaná monoklonální protilátka proti HER2. Pertuzumab se však váže na jiné místo (subdoména II) a brání dimerizaci HER2 s dalšími HER receptory (především HER3). Vzhledem k tomu, že trastuzumab a pertuzumab se vážou na jiné epitopy HER2 a mechanismus jejich účinku je komplementární, lze předpokládat, že jejich společné podání povede k silnějšímu protinádorovému působení.

Jak léčit v případě, že předchozí léčba selhala (komentář ke studii)

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky