Celkové přežití pacientů s pokročilým neuroendokrinním tumorem pankreatu – nepřímé porovnání výsledků léčby everolimem, sunitinibem a placebem

Číslo: 5 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Pankreatické neuroendokrinní tumory (pNET) jsou poměrně vzácné nádory (jejich incidence se pohybuje okolo 2,2/1 000 000) vycházející z difuzních neuroendokrinních buněk diseminovaných v pankreatu. Jejich charakteristickou vlastností je, vzhledem k endokrinní diferenciaci nádorových buněk, schopnost produkovat, hromadit a uvolňovat biologicky aktivní látky hormonální povahy.

Volba léčebné strategie se odvíjí od rozsahu onemocnění, výsledku histologického vyšetření a individuálních příznaků. Pokud je tumor resekovatelný, je metodou volby chirurgická léčba, která jediná může vést k vyléčení. I u pokročilých nádorů však lze vhodně zvolenými způsoby léčby dosáhnout prodloužení přežití a zachování dobré kvality života, a to i v případech generalizovaného onemocnění. U funkčních nádorů provázených hypersekrecí různých hormonů je indikována léčba somatostatinovými analogy (octreotidem, lanreotidem), která může u vybraných skupin pacientů také oddálit progresi onemocnění. Úloha chemoterapie v léčbě pNET je spíše okrajová.

Komentář ke studii

MUDr. Pavel Vítek, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky