Ipilimumabem navozená blokáda CTLA-4 v léčbě metastazujícího melanomu – dlouhodobé výsledky 177 pacientů

Číslo: 5 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Ipilimumab je plně humánní IgG1 monoklonální protilátka produkovaná rekombinantní technologií DNA na ovariálních buňkách čínského křečka. Jeho mechanismus účinku spočívá v navození blokády receptoru T-lymfocytů označovaného jako CTLA-4 (cytotoxický T-lymfocytární antigen- 4), což je negativní regulátor aktivace těchto buněk, jejich proliferace a konečně i infiltrace do nádorových buněk. V nedávné době byl ipilimumab schválen pro léčbu pacientů s maligním melanomem.

Autoři této studie se účastnili klinických hodnocení s ipilimumabem od počátku. Ve studiích I. a II. fáze hodnotili jeho účinnost při současném podání s vysokými dávkami interleukinu-2 (IL-2). V roce 2010 byly prezentovány výsledky studie III. fáze (n = 676), ze kterých je patrný příznivý účinek ipilimumabu ve srovnání s aplikací peptidové vakcíny gp100 v monoterapii či ve vzájemné kombinaci.

Ve třech klinických studiích bylo léčeno ipilimumabem 177 pacientů, u kterých bylo možno hodnotit délku odpovědi na léčbu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky