Oxid arsenitý: mechanismus účinku u leukemických buněk

Číslo: 5 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Hematologie, Hematoonkologie

Souhrn

Oxid arsenitý, schopný navození klinické remise u pacientů s diagnostikovanou akutní promyelocytární leukemií (APL), narušuje buněčný skelet. S tímto zjištěním přišli autoři nedávno publikované in vitro studie. Bylo zjištěno, že oxid arsenitý významně narušuje shlukování tubulinu, což vyúsťuje ve vznik dysfunkčních mikrotubulů a v konečném důsledku v buněčnou smrt. V buňkách APL rovněž zvyšoval množství depolymerizovaných mikrotubulů, a prokázán byl i nižší počet posttranslačních modifikací mikrotubulů v závislosti na jeho koncentraci.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky