Synergické účinky oxidu arsenitého s bortezomibem

Číslo: 5 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Hematologie

Souhrn

Lymfom z plášťových buněk (MCL – mantle cell lymphoma) je podtypem B-buněčného non-hodgkinského lymfomu s prevalencí kolem 6 % všech lymfomů. Vyznačuje se často vysokým stupněm rezistence vůči chemoterapii i vůči nově užívaným biologikům, a má proto obvykle špatnou prognózu. Aktuálně byla u nemocných s touto diagnózou hodnocena účinnost oxidu arsenitého podaného pacientům s prokázanou rezistencí vůči bortezomibu. Uveďme, že jde o látku schopnou navodit kompletní remisi u nemocných v relapsu či v refrakterní fázi akutní promyelocytární leukemie. In vitro zde byl prokázán jeho inhibiční vliv na růst buněk MCL. Na molekulární úrovni snižoval expresi cyklinu D1 a nukleárního faktoru κB. Autoři studie rovněž poukazují na senzitizující účinky oxidu arsenitého na buňky MCL k bortezomibu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky