Akutní myeloidní leukemie: naděje skrytá v inhibitorech metyltransferáz

Číslo: 5 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Hematologie, Hematoonkologie

Souhrn

Metylace DNA je epigenetická změna zprostředkovaná DNA metyltransferázami (DNMT), které jsou v současné době středem zájmu ve výzkumu farmakoterapie akutní myeloidní leukemie (AML). Jde o enzymy, jejichž funkčnost ovlivňuje aktivitu nejrůznějších genů, přičemž v této souvislosti je diskutován především vztah k procesu dělení buněk. Dva známé inhibitory DNMT, 5-azacitidin a decitabin, jsou schváleny k léčbě myelodysplastického syndromu, přičemž v nedávné době byly objeveny rovněž jejich příznivé účinky v léčbě AML. Od nově vyvíjených dalších inhibitorů metyltransferáz lze očekávat možnost podávání namísto chemoterapie, popřípadě před jejím zahájením, či jako udržovací léčby, nebo dokonce v případě relapsu po provedené allogenní transplantaci kostní dřeně.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky